a&o to najbardziej ekologiczna sieć hosteli w Europie!

Wspólnie z naszymi dostawcami, pracownikami i gośćmi od wielu lat staramy się postępować w sposób zrównoważony i ostrożnie obchodzić się z zasobami, z których korzystamy. Wszystkie nasze hotele posiadają certyfikat GreenSign. Już teraz a&o zużywa tylko 5,9 kg CO2 na nocleg, a więc jest o 75% niższe od zużycia w innych hotelach.

Naszym celem jest bycie pierwszą europejską siecią hosteli, które do 2025 r. nie będą emitować CO2 netto. Zero netto oznacza ograniczenie do minimum naszego własnego śladu ekologicznego i kompensowanie reszty.

Oto wycinek działań, które już dziś podejmujemy na rzecz naszego środowiska i lepszej przyszłości:

5x bardziej przyjazny dla środowiska niż inne hotele typu budget

- Tylko 5,9 kg CO2 za nocleg

Z tym a&oleży już 75% poniżej konsumpcji innych hoteli nasz cel: stać się net zero w 2025 roku.

- 75%

 
Wasser sparen im Hostel

Oszczędzamy wodę

Od 2006 roku a&o używa słuchawki prysznicowe oszczędzające wodę. Pozwoliło to nam oszczędzić 150.000.000 litrów wody. Odpowiada to około tysiąc wypełnionych wanien.

- 150.000.000 l

Podwójny przycisk spłuczki toaletowej

10 litrów wody oszczędzamy za każde spłukiwanie czyli zaoszczędzamy około 20-30 litrów dziennie na jednego gościa.

Nasze podejście do odpadów
Znacznie mniej chemii

Od 2007 roku a&o stosuje biodegradowalne środki czyszczące.

Szkodniki są biologicznie zwalczane w a&o od 2019 roku. Na przykład używamy psów do wykrywania szkodników.

Wszędzie są kwiaty dla tych...

Twój pomysł na a&o green