Infos zu den A&O Häusern Infos

Najważniejsze informacje o hostelach a&o

Chcielibyśmy pokazać Państwu, jak komfortowy i łatwy może być u nas nocleg.

Pokażemy Państwu, do jakich standardów dążymy i z jakim wyposażeniem można liczyć się w poszczególnych hostelach i hotelach a&o. Wyjaśnimy też przy okazji oczywiście, co oznacza blue i orange line, jakie oferujemy wyżywienie lub też, jak wygląda u nas sprawa przywożenia ze sobą zwierząt domowych.

Przedstawimy również najłatwiejsze, a przede wszystkim najbezpieczniejsze metody płatności.