Not yet a member? Register for free and unlock instant discounts with our a&o Club membership

Become a member now - for free!
 • Receive up to 20% discount on bookings
 • Get priority access to our Secret Deals
 • Earn free Early Check-in and free Late Check-out
 • Receive up to 25% discount on bookings

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Oznámení o ochraně osobních údajů

Stav ke dni: 25. května 2018 (starší verze)

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů v PDF formátu

 

Ochrana a bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás, společnost a&o Hotels and Hostels Holding GmbH, velice důležitá a zohledňujeme ji při všech našich obchodních procesech. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vám tedy rádi poskytli přehled o aspektech naší online nabídky souvisejících s ochranou osobních údajů. Níže objasňujeme:

 • Jaké údaje evidujeme, když využijete online nabídku společnosti a&o Hotels and Hostels Holding GmbH.
 • K jakým účelům tyto údaje my a třetí strany zpracováváme.
 • Jaká práva a možnosti volby máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Jak nás můžete kontaktovat na téma ochrany osobních údajů.

 

Kdy platí toto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro online nabídky společnosti a&o Hotels and Hostels Holding GmbH v rámci domén aohostels.com, shop.aohostels.com, aoholding.com včetně případných subdomén (dále jen „Webové stránky“) a dále pro naši prezentaci na sociálních médiích Facebook, Instagram a YouTube (dále jen „Prezentace na sociálních médiích“).
Osobní údaje jsou informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě. Spadají sem především údaje, které se týkají Vaší identity, například Vaše jméno, Vaše telefonní číslo, Vaše adresa nebo e-mailová adresa. Statistické údaje, které získáme například při Vaší návštěvě našich webových stránek a které není možné spojovat s Vaší osobou, nespadají pod pojem osobní údaje.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete vytisknout nebo uložit tak, že použijete obvyklé funkce Vašeho prohlížeče.

 

2. Zodpovědnost a kontaktní osoba

Za zpracování Vašich osobních údajů při návštěvě těchto webových stránek ve smyslu Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) zodpovídá společnost a&o HOTELS and HOSTELS Holding GmbH 
Adalbertstr. 50
10179 Berlín

telefon    +49 (0) 30 80 94 7 - 51 09
fax:        +49 (0) 30 80 94 7 - 51 90
e-mail:        [email protected]
S veškerými otázkami na téma ochrany osobních údajů v souvislosti s našimi produkty nebo používáním našich webových stránek se můžete kdykoliv obrátit také na našeho inspektora ochrany údajů. Kontaktovat ho můžete na výše uvedené poštovní nebo e-mailové adrese (poznámka: „k rukám inspektora ochrany údajů“).

 

3. Zpracování osobních údajů na našich webových stránkách

3.1. Načtení našich webových stránek / automaticky evidované přístupové údaje

Můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste uváděli údaje o Vaší osobě. Evidovány tak budou pouze přístupové údaje, které nám budou automaticky zprostředkovány Vaším prohlížečem. Přístupové údaje zahrnují zejména:

 • IP adresu zařízení návštěvníka, 
 • datum a čas přístupu,
 • adresu navštívených webových stránek a webových stránek návštěvníka,
 • údaje o používaném prohlížeči a operačním systému,
 • online identifikaci (např. identifikaci přístroje, Session-IDs).

Zpracování těchto přístupových údajů je nezbytné pro umožnění návštěvy webových stránek a zajištění trvalé funkčnosti a bezpečnosti našeho systému. Přístupové údaje jsou za výše popsanými účely dále dočasně ukládány v interních logovacích souborech s cílem vytvoření statistických údajů o používání našich webových stránek, dále s cílem dalšího rozvoje našich webových stránek s ohledem na zvyklosti při používání ze strany našich návštěvníků (např. když stoupá podíl mobilních zařízení, na kterých jsou stránky načítány) a obecné administrativní péče o naše webové stránky. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. b, f GDPR. 
Informace uložené v logovacích souborech neumožňují bezprostředně poukázat přímo na Vaši osobu – zejména ukládáme IP adresy pouze ve zkrácené, anonymizované podobě. Logovací soubory jsou ukládány na dobu 30 dnů a po následné anonymizaci jsou archivovány.

3.2. Navázání kontaktu

Máte různé možnosti, jak s námi navázat kontakt. Patří sem kontaktní formulář, chat prostřednictvím WhatsApp a naše hotline. V této souvislosti zpracováváme údaje výhradně za účelem komunikace s Vámi. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje získané při používání našeho kontaktního formuláře jsou po úplném zpracování Vašeho dotazu automaticky smazány, ledaže bychom potřebovali Váš dotaz ještě ke splnění smluvních nebo zákonných povinností (srov. část „Doba uložení“). 
Kromě toho v anonymizované podobě vyhodnocujeme názory hostů na naše hostely a hotely a prezentujeme je návštěvníkům našich webových stránek. Spolupracujeme přitom se společností Customer Alliance, nezávislým poskytovatelem služeb v oblasti hodnocení, který provozuje inteligentní systémy zpětné vazby.


3.3. Rezervace

Při procesu objednávky získáváme povinné údaje nezbytné pro realizaci smlouvy (rezervační údaje):

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • poštovní adresa,
 • informace, zda je host nezletilý,
 • požadovaný pokoj.

Nepovinné jsou údaje ohledně rezervace dodatečných služeb (např. snídaně, brzký příjezd, pozdní odjezd, parkovací místo, domácí zvíře, jízdenka na veřejnou dopravu, svačinový balíček). Právním podkladem pro výše uvedené zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pro zadání Vašich rezervačních údajů u nás se můžete přihlásit také přímo prostřednictvím určitých poskytovatelů platebních služeb v našem rezervačním systému. V tomto případě budete po přihlášení u příslušného poskytovatele služeb bezprostředně převedeni k platební transakci (srov. část „Platba“). Kromě toho nám budou údaje poskytnuté poskytovateli služeb (jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa) přeposlány za účelem rezervace. Prostřednictvím následujících poskytovatelů služeb se můžete přímo přihlásit:

 • Amazon Pay: Amazon Payments Europe S.C.A. 5, Rue Plaetis - 2338 Luxemburg/Lucemburk,
 • PayPal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg/Lucemburk.

Právním podkladem pro výše uvedené zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, spočívající v oprávněném zájmu o poskytnutí jednoduchého a uživatelsky přívětivého přihlášení našich hostů.


3.4. Platba

Nabízíme různé platební metody. Můžete platit až při příjezdu (tzv. varianta FLEX), přičemž Vaše platební údaje v tomto případě hostel nebo hotel získá také až přímo na místě. Alternativně můžete zaplatit také online (tzv. varianta FIX). Zde spolupracujeme s různými poskytovateli platebních služeb. Realizací plateb jsme pověřili zejména následující poskytovatele platebních služeb:

 • při platbě přes PayPal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg/Lucemburk, Lucembursko,
 • při platbě přes Amazon Payments: Amazon Pay: Amazon Payments Europe S.C.A. 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg/Lucemburk, Lucembursko,
 • při platbě přes systém Sofortüberweisung.de: Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München/Mnichov,
 • při platbě přes BitCoin: BitPay Inc., 3405 Piedmont Road Ne # 200, Atlanta, Georgia 30405 USA,
 • při platbě s Group Pay (skupinové rezervace): mamooble SARL, 54, rte de Mondorf, L-3260 Bettembourg, Lucembursko.

Všechny údaje, které zadáte v rámci realizace platby výše uvedeným poskytovatelům platebních služeb, nám z jejich strany nebudou předány. Obdržíme pouze informaci o tom, že platba úspěšně proběhla. V případě platby prostřednictvím inkasní transakce nebo kreditní karty zadáváte potřebné informace k platbě (údaje o kreditní kartě, resp. bankovní spojení) přímo na našich webových stránkách. Tyto údaje poté přepošleme následujícímu poskytovateli platebních služeb:

 • Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn.

Zpracování osobních údajů ze strany výše jmenovaných poskytovatelů platebních služeb vychází z našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. b. a f. GDPR, poskytnout našim hostům pohodlnou a bezpečnou možnost platby prostřednictvím poskytovatele dle jejich volby.


3.5. Další získávání dat

Naše hotely a hostely od Vás dle okolností získávají přímo na místě také další údaje. Patří sem přihlašovací formuláře, ve kterých jsou evidovány osobní údaje našich hostů. V nich získáváme zejména údaje jako je datum příjezdu a předpokládaného odjezdu, jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa, počet spolucestujících a jejich státní příslušnost a dále sériové číslo pasu nebo jiného dokladu u zahraničních hostů.

Získávání a dočasné uchovávání těchto údajů je naší zákonnou povinností na základě Spolkového zákona o evidenci obyvatel (Bundesmeldegesetz). Přihlašovací formuláře v zásadě uchováváme po dobu jednoho roku ode dne příjezdu a jsou během tří měsíců po uplynutí této lhůty pro uchovávání skartovány. Pro přihlašovací formuláře, které slouží také k získávání údajů o turistických a lázeňských poplatcích, mohou však platit delší lhůty pro uchovávání. Získávání a dočasné uchovávání těchto údajů je naší zákonnou povinností na základě Spolkového zákona o evidenci obyvatel (Bundesmeldegesetz). Přihlašovací formuláře jsou uchovávány v zásadě po dobu jednoho roku ode dne příjezdu a jsou během tří měsíců po uplynutí této lhůty pro uchovávání skartovány. Pro přihlašovací formuláře, které slouží také k získávání údajů o turistických a lázeňských poplatcích, mohou však platit delší lhůty pro uchovávání. V našich ubytovacích zařízeních v Itálii a České republice musíme navíc vyhotovit kopii osobního dokladu, resp. cestovního pasu. Pokud údaje získáváme v Itálii přímo na místě, uchováváme je po dobu jednoho roku a v České republice po dobu šesti let. Zpracování osobních údajů přímo v místě je naší zákonnou povinností na základě regionálně odlišných zákonných a úředních předpisů. Zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR ve spojení s příslušnými zákonnými povinnostmi (jako je např. Spolkový zákon o evidenci obyvatel (Bundesmeldegesetz).


3.6. Přihlašování pro stálé zákazníky a spolupracující partnery

Máte možnost se při přihlášení u nás registrovat a získat tak přístup ke všem funkcím našich webových stránek. Povinné údaje jsme zvýraznili a označili jako povinná pole. Bez těchto údajů není registrace možná. Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.


3.7. Zpravodaje a reklamní e-maily

Máte možnost objednat si naše informační zpravodaje, ve kterých Vás pravidelně informujeme o novinkách v našich nabídkách a o akcích. 
Pro objednání našich informačních zpravodajů používáme tzv. dvojité potvrzování (double opt-in), tzn., že Vám naše informační zpravodaje budeme posílat e-mailem až poté, co nám potvrdíte v našem informačním e-mailu kliknutím na potvrzovací odkaz, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy. Jakmile svou e-mailovou adresu potvrdíte, uložíme si ji, čas přihlášení a použitou IP adresu do té doby, než se z odběru informačních zpravodajů odhlásíte. Uložení údajů slouží pouze k tomu, abychom Vám mohli zasílat informační zpravodaje a prokázat Vaše přihlášení. Odběr newsletteru můžete kdykoli odhlásit  zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo kliknutím na tento odkaz. Příslušný odkaz pro odhlášení  se mimo jiné nachází v každém newsletteru. Právním podkladem pro zpracování údajů je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Kromě toho zasíláme také reklamní e-maily v souvislosti s našimi službami. Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, vycházející z našeho zájmu o akvizici stávajících zákazníků.

Při zasílání našich informačních zpravodajů a reklamních e-mailů spolupracujeme s poskytovateli služeb, kterým zprostředkujeme mimo jiné Vaši e-mailovou adresu a okolnosti Vašeho přihlášení k odběru informačních zpravodajů, abychom Vám mohli posílat naše informační zpravodaje a reklamní e-maily (např. MailChimp skupiny The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Kromě toho jsou naše informační zpravodaje a reklamní e-maily v určité míře přizpůsobovány individuálním potřebám našich zákazníků. Zde využíváme služeb společnosti Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Vídeň/Wien, Rakousko. Na základě Vašich získaných rezervačních údajů upravíme např. nastavení jazyka v našich hromadných e-mailech nebo upozorníme na další možné doplňkové služby. Předání údajů našim poskytovatelům služeb v souvislosti se zasíláním informačních zpravodajů a reklamních e-mailů vychází z našeho oprávněného zájmu propagovat naše služby u našich zákazníků na základě jejich zájmů. 
V našich informačních zpravodajích využíváme technologie obvyklé na trhu, s pomocí kterých je možné měřit interakce s informačními zpravodaji (např. otevírání e-mailu, kliknutí na odkazy). Tyto údaje využíváme v pseudonymní podobě pro naše všeobecná statistická hodnocení a dále k optimalizaci a dalšímu rozvoji našich obsahů a komunikace se zákazníky. Děje se tak s pomocí malých grafik, které se vkládají do informačních zpravodajů (tzv. pixely). Tyto údaje jsou získávány výhradně v pseudonymní podobě a nejsou spojovány s Vašimi dalšími osobními údaji. Právním podkladem pro zpracování údajů je náš výše uvedený oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Prostřednictvím našich informačních zpravodajů chceme předávat informace, které jsou co nejvíce relevantní pro naše zákazníky, a chceme lépe porozumět, o co mají naši čtenáři skutečně zájem. Pokud si nepřejete analýzu chování uživatelů, můžete se z odběru informačních zpravodajů kdykoliv odhlásit nebo standardním způsobem deaktivovat grafiky ve Vašem e-mailovém programu. Údaje k interakci s našimi informačními zpravodaji jsou v pseudonymní podobě ukládány po dobu 30 dnů a následně zcela anonymizovány.


3.8. Google Maps

Naše webové stránky využívají služby Google Maps společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Aby bylo možné integrovat námi využívané mapy Google a zobrazit je ve Vašem webovém prohlížeči, musí Váš webový prohlížeč navázat při načtení kontaktní stránky spojení se serverem společnosti Google, který se může nacházet i v USA. V případě, že jsou osobní údaje předány do USA, řídí se společnost Google předpisy EU-US Privacy Shield. Společnost Google tak získá informaci, že z IP adresy Vašeho zařízení byla načtena kontaktní stránka naší webové stránky. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, vycházející z našeho oprávněného zájmu o použití služby map s cílem navázání kontaktu.
Když na naší webové stránce načtete služby Google Maps, zatímco jste přihlášení ve svém Google profilu, může Google tuto událost navíc propojit s Vaším Google profilem. Pokud si nepřejete přiřazení k Vašemu Google profilu, je nutné, abyste se před načtením naší kontaktní stránky odhlásili na Google profilu. Google ukládá Vaše údaje a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a personalizovaného zobrazení Google Maps. S tímto získáváním údajů ze strany Google můžete vyjádřit nesouhlas. 

Bližší informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a Dodatečných podmínkách používání pro Google Maps.


3.9. Žádost o zaměstnání

Prostřednictvím naší stránky Kariéra se můžete ucházet o volné pracovní pozice. Své podklady k žádosti o pracovní místo nám můžete zaslat e-mailem nebo, pokud tuto možnost nabízíme, prostřednictvím online aplikace. Účelem získávání dat je výběr uchazečů a možné odůvodnění zaměstnaneckého poměru. Pro účely převzetí a zpracování Vaší žádosti evidujeme zejména následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, podklady k žádosti o pracovní pozici (např. vysvědčení, životopis), datum nejbližšího možného nástupu do práce a představa o výši mzdy. Právním podkladem pro zpracování Vašich podkladů k žádosti o místo je čl. 6 odst. 1 písm. b a čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 s. 1 Spolkového zákona na ochranu údajů (BDSG).


3.10. Využití vlastních cookies

Pro část našich služeb je nutné, abychom používali tzv. cookies. Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč uloží ve Vašem zařízení. Cookies nejsou používány k tomu, aby spouštěly programy nebo Váš počítač zavirovaly. Hlavním účelem našich vlastních cookies je naopak připravit speciální nabídku připravenou na míru přímo pro Vás a umožnit časově co nejúspornější používání našich služeb.
Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, že cookies akceptují. Můžete však své nastavení prohlížeče upravit tak, aby byly cookies zablokovány nebo ukládány pouze po předchozím souhlasu. Pokud cookies zablokujete, nemohou ale již bezvadně fungovat všechny naše Vám určené nabídky.

Vlastní cookies používáme zejména 

 • k autentifikaci přihlášení,
 • k rozložení zatížení,
 • k uložení Vašich jazykových nastavení,
 • k zaznamenání skutečnosti, že Vám byla zobrazena informace umístěná na našich webových stránkách ­– aby nedošlo k opětnému zobrazování při další návštěvě webové stránky.

Chceme Vám tak umožnit pohodlné a individuální používání našich webových stránek. Tyto služby vychází z našich výše uvedených oprávněných zájmů, právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 
Kromě toho používáme také cookies a srovnatelné technologie (např. web beacons) od partnerů k analytickým a marketingovým účelům. To je detailněji popsáno v následujících oddílech.


3.11. Použití cookies a srovnatelných technologií k analytickým účelům

Abychom vylepšili naše webové stránky, používáme cookies a srovnatelné technologie (např. web beacons) k statistické evidenci a analýze všeobecného chování uživatelů na základě přístupových údajů. Dále využíváme analytické služby za účelem vyhodnocení používání našich různých marketingových kanálů.
Právním podkladem pro zpracování osobních údajů popsané v následujícím oddílu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, vycházející z našeho oprávněného zájmu o úpravu našich webových stránek dle potřeb a jejich průběžnou optimalizaci.

V následujícím výpisu technologií používaných z naší strany naleznete navíc vždy odkazy na možnosti vyjádření nesouhlasu s našimi analytickými opatřeními prostřednictvím tzv. opt-out cookies. Prosím vezměte na vědomí, že po smazání všech cookies ve Vašem prohlížeči nebo pozdějším použití jiného prohlížeče a/nebo profilu je nutné znovu nastavit opt-out cookie.

Používáme zejména následující služby:

 • Google Analytics společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), za účelem analýzy a zlepšení našich webových stránek na základě Vašeho uživatelského chování. Vaše IP adresa však bude před vyhodnocením uživatelských statistik zkrácena, aby z nich nebylo možné odvodit Vaši identitu. Za tímto účelem byl Google Analytics na našich webových stránkách rozšířen o kód „anonymizeIP“, s cílem zajistit anonymizovanou evidenci IP adres. Zabránit zpracování těchto údajů ze strany Google můžete tak, že nainstalujete doplněk Google Browser-Add-On. Alternativně k browser-add-on nebo pokud načítáte naše webové stránky z mobilního zařízení, použijte prosím tento Opt-Out-Link. Bližší informace o zpracování osobních údajů touto službou naleznete v Zásadách ochrany údajů Google Analytics.
 • Pingdom společnosti Solarwinds Inc., 7171 Southwest Parkway, Bldg 400Austin, Texas 78735. Zpracování osobních údajů můžete zabránit tak, že kliknete na následující ikonu: OPT-OUT. Další informace o zpracování osobních údajů touto službou naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Solarwinds.
 • Naše webová stránka využívá software „Iridion Optimization Suite“, firmy Web Arts AG se sídlem v Bad Homburgu v Německu, za účelem uspořádání a optimalizace našich webových nabídek s orientací na uživatele. S pomocí tohoto softwaru provádíme statistické analýzy chování uživatelů a na základě toho se mění obsah a zobrazení webové stránky. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním dat, týkajících se Vaší osoby, která byla shromážděna výše popsaným způsobem a k výše zmíněnému účelu. Se shromažďováním a ukládáním dat lze kdykoli vyjádřit nesouhlas pomocí tohoto opt-out linku https://www.aohostels.com/de/?iridion=notrack s účinkem do budoucna. Opt-out bude v aktuálním internetovém prohlížeči uložen ve formě cookies. V případě vymazání cookies nebo změny internetového prohlížeče nebo koncového zařízení musí být opt-out link opět aktivován.

3.12. Použití cookies a srovnatelných technologií k účelům online reklamy

Cookies a srovnatelné technologie používáme také k reklamním účelům. Některé přístupové údaje, které vyplynou při užívání našich webových stránek, jsou využívány pro personalizovanou reklamu. Díky analýze a vyhodnocení těchto přístupových údajů je pro nás možné Vám na našich webových stránkách a na webových stránkách ostatních poskytovatelů zobrazovat personalizovanou reklamu, to znamená takovou reklamu, která odpovídá Vašim skutečným zájmům a potřebám.
Právním podkladem pro zpracování osobních údajů popsaných v následujícím oddíle je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, vycházející z našeho oprávněného zájmu předkládat Vám personalizovanou reklamu. 

V následujícím oddílu bychom Vám chtěli blíže představit tyto technologie a k tomuto účelu využívané poskytovatele.

K získaným osobním údajům patří zejména 

 • IP adresa zařízení,
 • datum a čas přístupu, 
 • identifikační číslo cookie, 
 • identifikace mobilních zařízení,
 • technické údaje o prohlížeči a operačním systému. 

Získané osobní údaje jsou však ukládány výhradně v pseudonymní podobě tak, aby je nebylo možné bezprostředně spojovat s určitou osobou.

V následujícím popisu technologií používaných z naší strany naleznete navíc vždy odkazy na možnosti vyjádření nesouhlasu s našimi analytickými a reklamními opatřeními prostřednictvím tzv. opt-out cookies. Alternativně můžete svůj nesouhlas vyjádřit odpovídajícím nastavením na webových stránkách Truste nebo Your Online Choices, které poskytují možnosti vyjádření nesouhlasu u mnohých zadavatelů reklam. Obě stránky umožňují deaktivovat pro vypsané poskytovatele prostřednictvím opt-out cookies veškerou inzerci najednou nebo alternativně provést nastavení pro každého poskytovatele zvlášť. Prosím vezměte na vědomí, že po smazání všech cookies ve Vašem prohlížeči nebo pozdějším použití jiného prohlížeče a/nebo profilu je nutné znovu nastavit opt-out cookie.

 • AdRoll společnosti AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1 Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irland/Irsko. Využíváme AdRoll, abychom Vás, jak bylo popsáno výše, na webových stránkách partnerů mohli oslovovat personalizovanou reklamou. Evidenci údajů produkovaných prostřednictvím cookies a vztahujících se k Vašemu užívání webových stránek a dále zpracování těchto údajů ze strany Google můžete zabránit tak, že použijete Opt-out funkce popsané AdRoll. Další informace najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti AdRoll.
 • Bing Ads, služba Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Využíváme Bing Ads, abychom Vás, jak bylo popsáno výše, na webových stránkách partnerů a ve vyhledávačích v rámci sítě Bing mohli oslovovat personalizovanou reklamou. Evidenci údajů produkovaných prostřednictvím cookies a vztahujících se k Vašemu užívání webových stránek a dále zpracování těchto údajů ze strany Microsoft můžete zabránit tak, že deaktivujete personalizovanou reklamu na stránce k vyjádření nesouhlasu společnosti Microsoft. Bližší informace na toto téma naleznete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.
 • Facebook Conversion and Retargeting Tags (také „Facebook pixel“) společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Tagy používáme i k analyzování všeobecného používání našich webových stránek a sledování účinnosti reklamy na Facebooku (conversion) a abychom Vám na základě Vašeho zájmu o naše produkty předkládali individualizovanou reklamu (retargeting). Pokud jste členem na Facebooku a povolili jste to Facebooku prostřednictvím nastavení osobní sféry Vašeho účtu, může Facebook informace získané při Vaší návštěvě u nás navíc propojit s Vaším členským účtem a cíleně využívat Facebook-Ads. Nastavení osobní sféry Vašeho profilu na Facebooku si můžete kdykoliv prohlédnout a změnit. Zpracování osobních údajů můžete zabránit dále kliknutím na následující ikonu: OPT-OUT. Bližší informace na toto téma naleznete v Zásadách používání dat Facebooku.
 • Google AdWords Conversion Tracking and Remarketing společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prostřednictvím AdWords Conversion Tracking evidujeme definované akce zákazníků (jako jsou např. kliknutí na reklamu, načtení stránek, stahování) a analyzujeme je. AdWords Remarketing využíváme k tomu zobrazování personalizovaného reklamního poselství pro naše produkty na partnerských webových stránkách Google. V nastavení personalizace reklam od Google můžete zabránit používání k reklamním účelům společnosti Google. Bližší informace na toto téma naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.
 • Google DoubleClick společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google DoubleClick používáme, abychom Vás, jak bylo popsáno výše, na webových stránkách partnerů a v různých vyhledávačích mohli oslovovat personalizovanou reklamou. Použití služby DoubleClick umožňuje Google a jeho partnerským webovým stránkám zobrazování reklam na základě předchozí návštěvy našich nebo jiných webových stránek na internetu. V nastavení personalizace reklam od Google můžete zabránit používání cookies k reklamním účelům společnosti Google. Bližší informace na toto téma naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

3.13. Facebook Connect

Naše webové stránky Vám nabízí možnost přihlásit se na webových stránkách prostřednictvím svých stávajících profilových údajů na Facebooku. K tomu využíváme Facebook Connect, službu společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“). Pokud se přihlásíte prostřednictvím služby Facebook Connect, není nutná další registrace.

Pokud chcete využít tuto funkci, budete nejdříve přepojeni na Facebook. Zde budete vyzváni k přihlášení svým uživatelským jménem a heslem. My se Vaše přihlašovací údaje samozřejmě nedozvíme. Pokud jste na Facebooku již přihlášeni, bude tento krok přeskočen. Následně nám bude zprostředkována Vaše e-mailová adresa a Vaše veřejné profilové informace (zejména jméno, profilový obrázek, datum narození, pohlaví, jazyk a země, seznam přátel a údaje o označení „To se mi líbí“), pokud potvrdíte tento postup tlačítkem „Přihlásit se přes Facebook“. V případě, že jsou osobní údaje předány do USA, řídí se Facebook EU-US Privacy Shield. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. 

Bližší informace na toto téma naleznete v Zásadách používání dat společnosti Facebook.


3.14. Google Tag-Manager

Naše webové stránky využívají Google Tag Manager, službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Tag Manager slouží ke správě Tracking Tools a dalších služeb, tzv. Website Tags. Tag je prvek, který je umístěn ve zdrojovém textu našich webových stránek, aby zde např. evidoval zadané uživatelské údaje. Google Tag Manager nevyžaduje použití cookies. Google Tag Manager zajišťuje předání uživatelských údajů požadovaných našimi partnery (srov. výše popsané procesy zpracování osobních údajů) těmto partnerům. Tyto údaje jsou přitom částečně zpracovány na Google serveru v USA. V případě, že jsou osobní údaje předány do USA, řídí se společnost Google EU-US Privacy Shield. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, vycházející z našeho oprávněného zájmu jednoduchým způsobem integrovat a spravovat na našich webových stránkách několik tagů. Bližší informace na toto téma naleznete v Informacích Google o službě Tag Manager.


3.15. Yandex.Metrica

Kromě toho využíváme Yandex.Metrica, službu webové analýzy a monitorování klikání myší od firmy Yandex, sídlící na adrese 119021 Moskva, ulice L. Tolstoje, 16. Informace získané využitím této služby o Vašem využívání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) budou předávány serveru firmy Yandex v Ruské federaci a tam ukládány. Za tímto účelem budou na Vašem zařízení uloženy soubory cookies, které společnosti Yandex umožňují vyhodnocovat Vaše využívání webové stránky, aby mohla zhotovit zprávy o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele těchto webových stránek a také za účelem obstarání služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Firma Yandex bude tyto informace případně také přeposílat třetím osobám, pakliže to ukládá zákon, nebo pakliže tyto třetí strany dané údaje pro firmu Yandex zpracovávají. S touto formou získávání a ukládání dat můžete kdykoli s účinkem do budoucna nesouhlasit. To můžete udělat sami v nastavení Vašeho prohlížeče tak, že zabráníte ukládání souborů cookies webové stránky www.metrica.yandex.com. Co se již uložených dat týče, platí obecná pravidla (číslo 11 níže).


4. Zpracování osobních údajů při prezentaci v sociálních médiích

Jsme zastoupeni a pro Vás k dispozici na následujících sociálních sítích s vlastními prezentacemi v sociálních médiích:

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

Zde Vás informujeme o novinkách a aktivitách a rádi využíváme možností sociálních sítí přímé komunikace s jejich členy.

Vezměte však prosím na vědomí, že nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů na sociálních sítích. Zkontrolujte tedy prosím pečlivě, jaké osobní informace a zprávy nám prostřednictvím sociálních sítí sdělujete a využijte v případě pochybností jinou z nabízených možností navázání kontaktu s námi. Nemůžeme tedy převzít odpovědnost za chování provozovatelů sociálních sítí a jejich dalších členů.

Komunikujete-li s námi prostřednictvím naší prezentace v sociálních médiích, zpracováváme informace, které nám zpřístupní příslušná sociální síť (např. Vaše jméno, Vaši profilovou stránku a obsahy Vašich sdělení směrem k nám), v souladu s účelem Vašeho sdělení (např. žádosti o služby, podněty a kritika).

Takto získané údaje mažeme poté, co již není jejich ukládání nezbytné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud zde existují zákonné povinnosti ohledně jejich uchovávání. U veřejných příspěvků v rámci našich prezentací v sociálních médiích rozhodujeme v jednotlivých případech po zvážení Vašich a našich zájmů, zda a příp. kdy tyto smažeme.

Právní podklad pro výše popisované zpracování osobních údajů se řídí účelem Vašeho sdělení. Pokud je účelem využití našeho zákaznického servisu nebo poptávka služeb, je právním podkladem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. V ostatních případech je právním podkladem čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (zvážení zájmů na základě našeho oprávněného zájmu o zpracování Vašeho sdělení). Pokud jste souhlasili se zpracováním výše uvedených údajů, je právním podkladem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.


5. Kooperace se spolupracujícími partnery

Zásadně zpracováváme pouze údaje, které získáme přímo od Vás. Spolupracujeme ale i s různými partnery, kteří nám zprostředkovávají zájemce pro naše produkty. Sem patří především cestovní kanceláře a organizátoři cestovních zájezdů a turistické kanceláře. Předáváme pouze osobní údaje, ,které spolehlivě dostáváme (např. na základně smluv nebo Vašeho souhlasu) od našich kooperačních partnerů.


6. Postoupení údajů

K postoupení námi shromážděných údajů dojde pouze:

 • Jestli jste k tomu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR dal(a) Váš výslovný souhlas,
 • Postoupení je nutné podle čl. 6 odst. 1 GDPR k uplatnění, provedení nebo k obhajobě právních nároků a není-li žádný důvod předpokládat, že máte převažující zájem na nezbytné ochraně zájmů na nerealizaci postoupení Vašich údajů,
 • Máme-li k postoupení podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR povinnost ze zákona,
 • Je-li to ze zákona přípustné a je-li nutné to podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR pro realizaci smluvních vztahů s Vámi nebo pro provedení předsmluvních opatření, které se provádí na Vaši žádost.

Část zpracování údajů provádějí naši poskytovatelé služeb. Kromě poskytovatelů služeb zmíněných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů sem spadají především výpočetní střediska, kde jsou uloženy naše webové stránky a databáze, poskytovatelé služeb IT, kteří servisují naše systémy a konzultační společnosti. Předáváme-li údaje našim poskytovatelům služeb, mohou tyto údaje použít výhradně k provedení zadaných úkolů. Poskytovatele služeb jsme pečlivě vybírali a pověřili je. Jsou smluvně vázáni našimi pokyny, mají k dispozici vhodné technické a organizační opatření k ochraně práv dotčených osob a pravidelně je kontrolujeme.

Zjištěné účetní údaje předáváme také příslušným regionálním provozním společnostem a&o HOTEL und HOSTEL (podle toho, kde objednáváte). Kompletní seznam provozních společností najdete kdykoliv na našich VOB.

Kromě toho může dojít k postoupení v souvislosti s úředními dotazy, soudními rozhodnutími a soudními procesy, je-li to nutné pro právní postih a prosazení práva.


7. Urban Airship

Abychom Vám mohli posílat push notifikace na Vaše koncové zařízení příp. prohlížeč (viz výše), využíváme technologie firmy Urban Airship Inc, 1417 NW Everett St, Suite 300, Portland OR 97209, USA. Bližší informace naleznete na stránkách Urban Airship v rámci prohlášení o ochraně osobních údajů: http://urbanairship.com/legal/privacy-policy. Nesouhlas s užíváním Urban Airship můžete vyjádřit tak, že na Vašem koncovém zařízení příp. prohlížeči upravíte nastavení zasílání notifikací.


8. Zpracování osobních údajů v obchodech s aplikacemi

Než budete moci nainstalovat naši a&o aplikaci, musíte příp. uzavřít s provozovateli obchodu s aplikacemi (např. Google, Apple) dohodu o užívání týkající se přístupu k portálu (např. Google Play, App Store). Provozovatel obchodu s aplikacemi získává a zpracovává jako odpovědná osoba v souvislosti s používáním obchodu s aplikacemi údaje jako jsou uživatelské jméno, e-mailová adresa a individuální identifikační kód zařízení. Nejsme jednou ze stran dohody o užívání s provozovatelem obchodu s aplikacemi a nemáme vliv na jeho zpracování dat. Platí tedy pouze prohlášení o ochraně osobních údajů daného provozovatele obchodu s aplikacemi.


9. Doba uchovávání

Zásadně uchováváme osobní údaje pouze tak dlouho, jak je nutné pro splnění smluvních nebo zákonných povinnosti, pro které jsme tyto údaje shromáždili. Poté údaje okamžitě mažeme, s výjimkou případů, potřebujeme-li tyto údaje uchovávat do konce lhůty zákonného promlčení například pro civilněprávní nároky nebo z důvodu zákonných dob uchovávání údajů.

Za účelem doložení důkazů máme povinnost uchovávat smluvní údaje ještě tři roky od konce roku, kdy byl obchodní vztah ukončen. V této zákonem předepsané promlčecí lhůtě dojde nejdříve k promlčení případných nároků.

I poté je nutné Vaše údaje částečně uchovávat z účetních důvodů. Tuto povinnost máme na základě zákonem stanovených dokumentačních povinností, které vyplývají z obchodního zákoníku, z daňových předpisů, ze zákona o úvěrových institucích, zákona o praní špinavých peněz a zákona o obchodování s cennými papíry. Zde uvedené lhůty pro uchovávání podkladů jsou v rozsahu dvou až deseti let.

10. Vaše práva

Máte kdykoliv právo vyžádat si od nás informace o zpracovávání Vašich osobních údajů. Vysvětlíme Vám v rámci poskytnutí informací zpracování údajů a poskytneme Vám přehled údajů, které o Vaší osobě ukládáme.

Jsou-li u nás uložené údaje chybné nebo neaktuální, máte právo požadovat opravu těchto údajů.

Kromě toho můžete požadovat smazání Vašich údajů. Není-li smazání výjimečně možné z důvodu jiných právních předpisů, Vaše údaje zablokujeme, takže budou k dispozici pouze pro tento zákonný účel. Mimoto můžete zpracování Vašich údajů omezit, např. jste-li toho názoru, že údaje u nás uložené nejsou správné.

Máte právo na přenositelnost údajů, tzn. že Vám na požádání zašleme digitální výpis osobních údajů, které od Vás máme k dispozici.

Pro uplatnění Vašich zde popsaných práv se můžete kdykoliv obrátit na výše uvedené kontaktní údaje. To platí i v případě, žádáte-li od nás kopie záruk pro doložení přiměřené úrovně ochrany osobních údajů.

Mimoto máte i nárok na podání námitky proti zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR. Dále máte právo na stížnost proti našemu postupu u úřadu pro dohled nach ochranou údajů. Toto právo můžete uplatnit u úřadu dohledu členského státu Vašeho bydliště, Vašeho pracoviště nebo místa předpokládaného přestupku. V Berlíně je příslušným úřadem pro dohled: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin. 


11. Právo na zrušení a právo na odvolání

Podle článku 7 odst. 2 GDPR máte právo již jednou udělený souhlas kdykoliv odvolat. To má za následek, že v budoucnosti již nebudeme pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto uděleného souhlasu. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování údajů prováděná na základě souhlasu až do doby odvolání souhlasu.

V průběhu zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR máte podle čl. 21 GDPR právo kdykoliv podat námitku proti zpracovávání Vašich údajů, jsou-li pro to důvody vyplývající z Vaši zvláštní situace nebo je námitka namířena proti přímé reklamě. V posledním uvedeném případě máte obecné právo na námitku, které realizujeme i bez uvedení důvodů.

Chcete-li využít svého práva na podání námitky nebo na odvolání, postačuje nám neformální zpráva na uvedené kontaktní údaje.


12. Bezpečnost údajů

Disponujeme aktuálními technickými opatřeními k zajištění bezpečnosti údajů, především k ochraně Vašich osobních údajů před nebezpečím přenosu údajů a dále před získáním těchto údajů třetími osobami. Tato opatření vždy přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky. K zabezpečení Vámi uvedených osobních údajů na našich webových stránkách používáme Transport Layer Security (TLS), který Vámi zadané informace kryptuje.


13. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Občas toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizujeme, například při změnách našich webových stránek nebo v případě změn zákonných nebo úředních předpisů.

Verze: 1.1 / Stav: Únor 2019