A&O Hostels

9 of 10 people recommend us!

A+O Hostels - Trusted Shop T�V Reisenetz

Infos zu den A&O Häusern

Najważniejsze informacje o hostelach A&O

Chcielibyśmy pokazać Państwu, jak komfortowy i łatwy może być u nas nocleg. Pokażemy Państwu, do jakich standardów dążymy i z jakim wyposażeniem można liczyć się w poszczególnych hostelach i hotelach A&O. Wyjaśnimy też przy okazji oczywiście, co oznacza blue i orange line, jakie oferujemy wyżywienie lub też, jak wygląda u nas sprawa przywożenia ze sobą zwierząt domowych. Przedstawimy również najłatwiejsze, a przede wszystkim najbezpieczniejsze metody płatności.

  • Standardy
  • Wyposażenie
  • Book orange - book blue
  • Strefa dla nauczycieli
  • Zwierzęta domowe
  • Wyżywienie
  • Metody płatności
SIMPLEexpress PTTK bilety berlin pitm pitm pitm